Nasza gmina

Przejdź do treści
Powierzchnia gminy - 80 km2
Liczba mieszkańców - 5214 osób
Liczba miejscowości - 12
Gmina stanowi 12,68% powierzchni powiatu miechowskiego,
obszary leśne 615 ha, tj. 7,7% powierzchni gminy

Gmina Kozłów jest gminą wiejską, położoną w północnej części województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim. Obszar gminy Kozłów zaliczany jest do regionu Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, jako część Wyżyny Miechowskiej. Najwyższym wzniesieniem jest Biała Góra 415,5 m n.p.m. Jest też obszarem źródliskowym kilku rzek. W Rogowie swój początek bierze rzeka Nidzica (dopływ Nidy), natomiast w okolicy Bryzdzynia rzeka Mierzawa (dopływ Wisły). Przez miejscowość Kępie przepływa kolejna rzeka Uniejówka stanowiąca dopływ Pilicy. Największym kompleksem leśnym jest las należący do Leśnictwa "Tunel" w południowej części gminy. Położony na obszarze miejscowości Przybysławice, Przysieka, Kępie, Marcinowice i Karczowice. Kilka mniejszych zagajników znajdziemy w Kozłowie (jadąc w kierunku Wierzbicy), w Marcinowicach (obok linii kolejowej) oraz na pograniczu miejscowości Brzyzdzyn i Wolica. W Rogowie oraz Marcinowicach znajdują się zbiorniki wodne, stanowiące stawy hodowlane.
Wróć do spisu treści