Bogdanów - Nasza gmina

Przejdź do treści
BOGDANÓW
Liczba mieszkańców - ok. 110.  

Wieś  leży  na  południowy-wschód  od  Kozłowa. Rozłożona  jest na wzgórzach dominującymi   nad  doliną  górnej Nidzicy. Najprawdopodobniej początków wsi należy szukać we  wczesnym średniowieczu. Nazwa   wskazuje, że był to pierwotny, śródleśny "stan", czyli miejsce spotkań i schronienia przed   i  po polowaniu oraz  miejsce składowania sprzętów łowieckich i  oprawy upolowanej zwierzyny. Musiała tam być zagroda stróża  lasu (gajowego) podległego bezpośrednio właścicielowi lasu. Z biegiem lat miejsce to rozrosło się w wieś Stanowiska, która wzmiankowana była po raz pierwszy w roku 1381. Na początku XVI wieku wieś  zanika i pojawia się  w  rejestrach z  końca  XVI wieku jako wieś Nowa Wola. Zgodnie z danymi  rejestru  poborowego woj. krakowskiego z roku 1581 tereny  obecnej  wsi należały  do Stanisława Minockiego  herbu Nowina. W  następnych  latach (od 1582/1601)  tereny te   znalazły się w ordynacji pińczowskiej należącej pierwotnie do Gonzaga-Myszkowskich, a od 1727 roku do hrabiów Wielopolskich. Z części tej  ostatniej powstał  folwark Bogdanów, który został rozparcelowany  w  latach  siedemdziesiątych  XIX wieku, tworząc wioski Bogdanów i Nowy Bryzdzyń. Jakaś część Nowej Woli weszła w skład nowoutworzonej wsi Kamionka. Od  początku  istnienia  wieś należy  do parafii p.w. Wszystkich świętych  w Kozłowie (od 1902 do 1912 roku kościół  nosił wezwanie Matki  Boskiej Nieustającej Pomocy, a  od roku 1912 Podwyższenia Krzyża świętego). Ostatecznie wieś Bogdanów powstała w końcu XIX wieku wyniku parcelacji istniejącego od średniowiecza folwarku należącego  do dóbr  rogowskich. W roku 1878  był tu  nadal  folwark  obejmujący łącznie 870 mórg. Do roku 1945 swoje dobra we wsi posiadali książęta Wielopolscy.


źródło: www.kozlow.pl/bogdanow.php
Wróć do spisu treści